Medborgerliga rättigheter-petitioner

Vidta åtgärder för att skydda de medborgerliga rättigheterna för alla människor i avsnittet Medborgerliga rättigheter i Care2 Petitions. Skapa eller skriv under en petition för att protestera mot könsfördomar eller rasdiskriminering. Uppmana dina valda tjänstemän till att skydda religionsfrihet. Förespråka för lika lön och lika behandling på arbetsplatsen för alla människor oavsett kön, ras, etnisk tillhörighet eller funktionshinder.
+ övrigt

Medborgerliga rättigheter-petitioner


av: American Humanist Association
 supportrar
av: Progressive Turnout Project
 supportrar
av: League of Conservation Voters - Chispa Campaign
 supportrar
av: NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.
 supportrar
av: Just Liberty
 supportrar
LADDA MER