No hunting or killing any animals just the grandpa's of deer, elk and all animals that god allows man to hunt ,but no killing the babies or mamas.

  As far as I know that's how I feel personally, but if it was up to me I wouldn't allow no hunting at all the scientists can make clones so they could make clones of different kinds of animals and make the jerky or meat that's just me. Thanks
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.