ቅድሚያ ትኩረት ለሰብዓዊነት!! - Human Rights First!

                          ቅድሚያ ትኩረት ለሰብዓዊነት!!

በዚህ የዜጎች ሰቆቃ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደሚያበቃበት የለውጥ ጉዞ ጀምረናል የሚል ብሩህ ተስፋ በሰነቅንበት የሽግግር ወቅት በልማት ስም ዜጎችን ያለበቂ ቅድመ- ዝግጅት ከመኖሪያቸው አፈናቅሎ ለእንግልት መዳረግ ተቀባይነት የሌለው ኢሰብአዊ እርምጃ ስለሆነ መንግስት በአዲስ አበባ አካባቢ ለተፈናቀሉት ዜጎች አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሻ ይህን ዓይነቱ እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲቆም ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን ተገቢው እንክብካቤ እንዲደረግላቸውና የከተማ ልማትና ዕድገት ሲታቀድ ለዜጎች መብት መከበር ቅድሚያ ትኩረት እንዲሰጥ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አስተዳደርና የሚመለከታቸውን የክልልና የከተማ አስተዳደሮች ለመጠየቅ ይህንን ሕዝባዊ አቤቱታ (Public Petition) እንዲፈርሙ እናሳስባለን።

                                  Human Rights First! 

Just when we thought the era of repression is behind us amid the ongoing reforms ushered by the masses, it is totally unacceptable for the administration to engage in displacement of citizens without adequate pre-planning for their safety and wellbeing. The campaign underway in and around Addis Ababa to destroy dwellings constitutes a gross human rights violation that exposes the victims to an undue and enormous hardship. Therefore, we strongly urge the government to take immediate and appropriate actions to find a short- and long-term solutions by providing proper care for the displaced and giving due consideration for the rights of citizens in planning and execution of development programs.

To that end, we ask that you join us by signing this petition to ask public administrators at the Federal, Regional and City levels of the government, including his excellency P.M. Dr. Abiy Ahmed's office, to give precedence to human rights prior to and during economic development planning and implementation.

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.