An Open Letter to the President of Azerbaijan from Animation Professionals and Children Regarding the Situation of Animation in Azerbaijan

  • by: Rashid Aghamaliyev
  • recipient: animation professionals, children, parents, animation festivals orginisers
(Please scroll down for English)
(На русском ниже)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev cənablarına

Animasiya kinosu ilə bağlı multiplikator və uşaqlar adından
açıq məktub

Möhtərəm cənab Prezident!

Biz Azərbaycanın dövlət və özəl studiyalarında animasiya kinosu sahəsində çalışırıq, uşaqlar və böyüklər üçün multfilmlər çəkirik. Biz animasiya haqqında kitablar yazır, dissertasiyalar müdafiə edir, sənədli filmlər çəkir və Bakıda ANİMAFİLM beynəlxalq animasiya festivalları keçiririk.

Biz – uşaqlar milli cizgi filmlərinə baxmağı sevirik.

Möhtərəm cənab Prezident!

Ötən əsrin 30-cu illərində meydana gəlmiş Azərbaycan animasiyasının çox zəngin tarixi var. 70-80-90-cı illərin milli multfilmlərinə hələ də yeni nəsillər maraqla tamaşa edir. Bizim animasiya dəfələrlə dünya ölkələri üzrə beynəlxalq festivallarda təmsil olunub.

Təəssüf ki, Azərbaycan animasiyası bu gün acınacaqlı durumdadır. Ölkəmizdə animasiya sahəsində ali təhsil yoxdur, bizdə bir ildə cəmi 1-2 qısametrajlı cizgi filmi çəkilir ki, o da geniş tamaşaçıya gedib çatmır. Uzun müddət idi ki, bizdə beynəlxalq animasiya festivalları belə keçirilmirdi.

Bizə – animasiya sahəsinin işçilərinə professional təhsil lazımdır.

Biz – uşaqlar öz dilimizdə cizgi filmlərinə baxmaq və öz ölkəmiz və dünya haqqında çox şey öyrənmək istəyirik.

Möhtərəm cənab Prezident!

Xahiş edirik, milli animasiyanın böhranlı vəziyyətinə diqqət edəsiniz.

Xahiş edirik, müvafiq orqanlara ölkə universitetlərində animasiya kinosu kafedra və fakültələrinin yaradılmasına sərəncam verəsiniz.

Xahiş edirik, animasiya filmlərinin çəkilişinə daha artıq vəsait ayrılmasına sərəncam verəsiniz.

Xahiş edirik, Bakıda keçirilən beynəlxalq animasiya festivallarını himayə edəsiniz, çünki artıq ikinci ildir ki, belə bir festival vətəndaş təşəbbüsləri hesabına keçirilir.

Hörmətlə,

Bakı, 20.10.2019
___________________________

 

To the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Heydar oglu Aliyev

An Open Letter from Animation Professionals and Children Regarding the Situation of Animation in Azerbaijan

Respectful Ilham Aliyev!

We - work in the field of animation, create animated films for children and adults in state and private studios around the world and in Azerbaijan. We write books and dissertations about animation, we make documentaries about it and organise international animation festivals.

We - children and adults watch and love animated films.

Respectful President of Azerbaijan!

Azerbaijani animation has a rich history dating back to the 1930s. Azerbaijani animated films of the 70s, 80s and 90s are still very popular among the new generations. Azerbaijani animation participated at many international festivals around the world.

Unfortunately, today Azerbaijani animation is in very bad condition. There is no high education in the field of animation in Azerbaijan. There are only 1 or 2 animated films being produced in Azerbaijan every year and very often these films don't even reach the general audience. For a long time Azerbaijan hasn't even had its own international animation festival.

We - animation enthusiasts want professional education in the field of animation in Azerbaijan. 

We - children want to watch animated films in our native language and learn more about our country and the world. 

Respectful President of Azerbaijan! We ask you to pay attention to the critical condition of Azerbaijani animation. 

We ask you to issue a decree about creating animation departments and faculties in the universities of Azerbaijan.

We ask you to provide more finances for the production and popularization of animated films in Azerbaijan.

We ask you to support ANIMAFILM Baku International Animation Festival, which has been organised for two years on the basis of civil initiative.

Kind Regards,

Baku, 20.10.2019

___________________________

Президенту Азербайджанкой Республики Ильхаму Гейдар оглы Алиеву

Открытое письмо мультипликаторов и детей касательно анимационного кино в азербайджане

Уважаемый Ильхам Алиев!

Мы – трудимся в сфере анимационное кино, создаём мультфильмы для детей и взрослых на государственных и частных студиях Азербайджана. Мы пишем об анимации книги и диссертации, снимаем об этом документальные фильмы и проводим Международный фестиваль анимации в Баку ANIMAFILM.

Мы – дети, смотрим и любим национальные мультфильмы.

Уважаемый Президент!

Азербайджанская анимация имеет богатую историю, восходящую к 30-ым годам прошлого века. Национальные мультфильмы 70-80-90-ых годов до сих пор с интересом смотрятся новыми поколениями. Наша анимация принимала участие на многих международных фестивалях по всему миру.

К сожалению, сегодня азербайджанская анимация находится в очень плохом состоянии. У нас в стране нет высшего образования в области анимации, каждый год у нас снимается лишь 1-2 короткометражных фильма, которые часто не доходят до широкого зрителя. Долгое время у нас не было даже международного фестиваля анимации…

Мы – работники анимации нуждаемся в профессиональном образовании.

Мы – дети, хотим смотреть мультфильмы на родном языке и узнавать много нового о своей стране и о мире.

Уважаемый Президент!

Просим Вас обратить внимание на критическое положение национальной анимации.

Просим Вас дать указ в соответствующие органы об основании кафедр и факультетов анимационного кино в институтах страны.

Просим Вас выделять больше средств на производство анимационных фильмов.

Просим Вас поддержать Международный фестиваль анимации в Баку, который уже второй год проходит на основе гражданской инициативы.

С уважением,

Баку, 20.10.2019

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.