Menuntut supaya pihak yang berkenaan melihat kembali rasional 5 spesis ular sawa yang hanya boleh di

BERIKUTAN DERAF PERATURAN-PERATURAN PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR 2012 DIBAWAH AKTA 716 YANG MANA DILIHAT BEBERAPA ISSUE YANG AGAK BERAT SEBELAH KEPADA GOLONGAN PEMELIHARA KHUSUSNYA . ANTARA INTIPATI NYA IALAH HANYA DIBENAR 5 SPESIS JENIS SAWA DIBENARKAN , PENGAWALAN HIDUPAN LIAR YANG TIDAK TERMASUK DI DALAM SENARAI CITIES DAN KEBENARAN BAGI MEMELIHARA SPESIS TEMPATAN.KAMI MEMOHON AGAK PIHAK BERKENAAN SUPAYA MEMANDANG KEMBALI ISU INI DENGAN SEWAJAR SUPAYA DAPAT MEWUJUDKAN SUASANA YANG HARMONI DI MASA HADPAN

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.