15 chú chó bị thiêu hủy và được trả lời bằng câu " nhầm " , như vậy có xứng đáng hay không ? :))

  có khoảng 15 chú chó bị thiêu hủy vì có chủ F0 và họ chưa xét nghiệm coi những chú chó ấy có bị covid hay không ?. Tôi cần công bằng cho những chú chó ấy, nó cũng là 15 sinh mạng , xin hãy xem sét vụ việc này nếu bạn thật lòng yêu thương động vật .
  Sign Petition
  Sign Petition
  You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

  Privacy Policy

  By signing, you accept Care2's Terms of Service.
  You can unsub at any time here.

  Having problems signing this? Let us know.