Vraag Nederland te investeren in gezondheid voor iedereen

Wij roepen de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op om in de volgende regeringsperiode, van 2021-2025, extra te investeren in ontwikkelingssamenwerking en gezondheid wereldwijd. Zodat iedereen toegang heeft tot betaalbare en goede gezondheidszorg.

Teken de petitie van ONE, Cordaid, Aidsfonds, Amref Flying Doctors, Artsen zonder Grenzen, Health Action International, KIT Royal Tropical Institute, KNCV Tuberculosefonds, NVTG, PharmAccess, PSI-Europe, Rode Kruis, Save the Children, TROIE, UNICEF, Wemos en andere Nederlandse organisaties en draag bij aan een betere gezondheid voor iedereen.
De coronacrisis laat zien dat ziektes geen grenzen kennen. In onze strijd tegen het virus en andere ziektes moeten we daarom internationaal samenwerken. Nederland moet in volgende regeringsperiode (2021-2025) extra investeren in ontwikkelingssamenwerking, met name in wereldwijde gezondheid.

Dit kan niet langer wachten. We moeten nu actie ondernemen om het coronavirus en andere ziektes de wereld uit te helpen. Door samen te werken, over grenzen heen, wordt de wereld gezonder en veiliger voor ons allemaal.
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.