Stop het dierenleed tijdens verre veetransporten

Terwijl je dit leest, worden er duizenden landbouwdieren in Europa op transport gesteld naar verre bestemmingen. In overvolle vrachtwagens en schepen zijn ze vaak dagenlang onderweg onder erbarmelijke omstandigheden. Uitgeput, verzwakt, vaak verwond en uitgedroogd komen de dieren aan op de plaats van bestemming, waar hen niet veel meer wacht dan een treurig leven in de vee-industrie, of zelfs direct de slacht. Dit vreselijke dierenleed moet stoppen. Help daarom nu mee en roep Brussel op te stoppen met verre veetransporten!

Heel veel mensen maken zich zorgen over het dierenleed tijdens verre veetransporten. Nederland, Duitsland en Denemarken hebben zich inmiddels al uitgesproken voor betere Europese regels en een maximale transportduur van 8 uur. Maar we moeten nu heel Europa overtuigen. Compassion in World Farming werkt daarom, samen met dierenbeschermingsorganisaties in heel Europa, aan de campagne #StopTheTrucks om dit voor elkaar te krijgen.

Help jij ook mee? Teken dan nu de petitie gericht aan de Eurocommissaris.

Geachte heer Andriukaitis,


Elk jaar worden meer dan een miljard levende dieren om commerciële redenen door de Europese Unie en naar derde landen vervoerd. Voor de dieren betekenen deze verre transporten uitputting, uitdroging, verwondingen en soms zelfs de dood. Bovendien stijgt de kans op verspreiding van dierziekten. Uit opinieonderzoek blijkt dat een groot deel van de bevolking een beperking wil van de maximale duur van de transporten. Desondanks is het aantal verre veetransporten (langer dan 8 uur) gestegen sinds de huidige EU transportverordening in 2007 van kracht werd.


De huidige verordening, (EG) 1/2005 over het beschermen van dieren tijdens transport, staat toe dat varkens en runderen vele uren zonder pauze vervoerd mogen worden. Na 24 uur in benauwde vrachtwagens, zonder voldoende voer en water, vertonen de dieren vaak ernstige verwondingen. Na een pauze van 24 uur gaat de reis verder. Een grens aan deze routine is er niet.


De verantwoordelijke ministers van Duitsland, Denemarken en Nederland hebben zich al voor kortere reistijden uitgesproken en een verzoek om een aanpassing van de transportverordening bij de Commissie ingediend.


Met deze brief roep ik u op een herziening van de Europese transportverordening te initiëren.


Met vriendelijke groet,

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.