Vì sao dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân của Liên Hội Người Việt Canada bị trì trệ và miếng đất lại để trồng rau?

Kính gởi : Hội Đồng Quản Trị, Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC)

Đồng kính gởi: Ông Lê Duy Cấn và bà Lâm Tuyết, Đồng Trưởng Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) do LHNVC khởi xướng

v/v: Cập nhật tình trạng dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN)

Kính thưa Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Người Việt Canada,
Kính thưa hai (2) vị Đồng Trưởng Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân của LHNVC,

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là những cá nhân và hội đoàn đã đóng góp cho dự án VBTTN, xin kính trình Hội Đồng Quản Trị LHNVC một việc như sau:

Cuối năm 2005, LHNVC đã khởi xướng xây dựng VBTTN qua lời đề nghị của ông Lê Duy Cấn. LHNVC lúc đó đã tín nhiệm ông Lê Duy Cấn đặt ông làm Trưởng Dự Án VBTTN. Từ đó, ông Lê Duy Cấn đi khắp nơi, nhân danh LHNVC để gây quỹ xây dựng VBTTN. Tiền gây quỹ được gửi vào tài khoản của Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC) để lấy giấy khai thuế.

Ngày 07/12/2012, trên đài phát thanh RFA với phóng viên Hòa Ái, ông Lê Duy Cấn cho biết là sẽ khởi công xây dựng VBTTN vào năm 2013 và dự trù năm 2015 sẽ hoàn tất để kỷ niệm 40 năm người Việt chúng ta đi tìm tự do.

Ngày 19/06/2015 trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Cát Linh (RFA) với ông Lê Duy Cấn về VBTTN, ông lại cho biết là sẽ khánh thành VBTTN vào năm 2017, năm mừng Canada 150 năm lập quốc.

Năm nay đã là năm 2018, sau 13 năm gây quỹ, chúng tôi được biết miếng đất dự định xây VBTTN vẫn chỉ là một BÃI ĐẤT TRỐNG.*

Vì thế, với tư cách là những cá nhân và hội đoàn đã đóng góp từ lâu vào quỹ xây dựng VBTTN, chúng tôi yêu cầu Hội Đồng Quản Trị LHNVC mời hai (2) vị Đồng Trưởng Dự Án VBTTN trình bày cho chúng tôi những chi tiết sau đây:

1.- Tình trạng tài chánh và tài sản của dự án VBTTN hiện nay (2018) như thế nào?
2.-Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dự án?
3.-Chúng tôi được biết LHNVC thì đi gây quỹ. Còn tất cả tiền bạc gây quỹ được thì để trong trương mục ngân hàng của TTNVC. Tuy nhiên, trong văn thư đề ngày 08/06/2016 của TTNVC** do ông Lê Duy Cấn phổ biến, ông cho biết Dự Án VBTTN là dự án của TTNVC. Chúng tôi, những người đóng góp cho Quỹ VBTTN rất hoang mang. Chúng tôi vì quý mến và tin tưởng LHNVC, nên chúng tôi mới sẵn sàng đóng góp, chứ không phải vì TTNVC. Xin LHNVC vui lòng minh xác điều này cho chúng tôi.
3.- Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dự án?
4.- Xin cho biết tiến trình đã thực hiện được của dự án VBTTN và những dự trù chương trình hoạt động trong tương lai.
5.- Nếu chúng tôi có những thắc mắc và đề nghị góp ý thì liên lạc với ai để được giải quyết?

Chúng tôi yêu cầu Hội Đồng Quản Trị LHNVC thực hiện buổi họp khoáng đại này càng sớm càng tốt (xin muộn nhất là cuối tháng 5/2018).

Chúng tôi thiết nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để LHNVC, TTNVC và các cá nhân có trách nhiệm liên quan đến dự án VBTTN có dịp trình bày trước đồng bào một cách minh bạch, để xóa tan mọi nghi kỵ chia rẽ trong nội bộ cũng như trong cộng đồng người Việt hải ngoại, ngõ hầu cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau thực hiện ước mơ chung của chúng ta là xây dựng được một VBTTN để lại cho hậu thế.

Trân trọng,

Ngày 15 tháng 04 năm 2018
- Trần Văn Nhã
- Hội Người Việt Sherbrooke

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.