Zeg NEE tegen varkensleed in Europa!

De meeste varkens in Europa leven elke dag in illegale en onaanvaardbare omstandigheden. Compassion in World Farming (CIWF) voert actie om het leven van deze slimme en nieuwsgierige dieren te verbeteren.

Onderzoek van CIWF in veel Europese landen laat zien dat in strijd met de wet:
-- biggenstaarten en –tanden standaard worden afgeknipt.
-- varkens worden gehouden in donkere, kale en overvolle stallen, zonder stro of strooisel.
-- zeugen leven in krappe metalen kooien, waarin de zeug zich niet eens kan omdraaien.

Iedereen kan helpen het onnodig lijden van miljoenen varkens te stoppen door de campagne van CIWF te steunen. Teken de petitie om de Nederlandse en Europese landbouwministers te vragen ervoor te zorgen dat alle varkenshouders zich 100% aan de wet houden.

We kunnen hier echt iets aan doen. Laten we de varkens een leven geven dat de moeite waard is: teken de petitie en verspreid de boodschap.
Zeg NEE tegen varkensleed!

Aan: De Staatssecretaris van Landbouw en de Europese Landbouwministers.

In verreweg de meeste varkenshouderijen in Europa (met inbegrip van Nederland) worden miljoenen varkens vaak onder barre omstandigheden gehouden. Ze leven op rooster- of spleetvloeren, zonder stro of materiaal om op te liggen en ze ondergaan standaard lichamelijke ingrepen. Dit is in strijd met de Europese wet die bedoeld is om het welzijn van varkens te beschermen.

Hoewel de landen van de EU al bijna 11 jaar de tijd hebben om aan de eisen van de wet te voldoen, worden de regels in de hele EU onvoldoende gehandhaafd en regelmatig genegeerd.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, maken ons met name zorgen erover dat in veel EU-landen:
-- Het EU verbod op routinematig staartknippen en het knippen en vijlen van tanden vaak genegeerd wordt.
-- Het EU voorschrift dat varkens de beschikking moeten hebben over stro of ander natuurlijk
materiaal vaak genegeerd wordt. Dergelijk materiaal is nodig om hun aangeboren onderzoekend gedrag mogelijk te maken.
-- Veel zeugen nog steeds maandenlang in krappe kooien gehouden worden, ondanks het EU verbod hen zo lang in ligboxen te houden.

Wij willen dat hier een eind aan komt en dat de varkenshouders zich aan de wet houden.

Daarom vragen wij u onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat Nederland zich 100% houdt aan de Europese varkens richtlijn (2008/120/EG) en uw collega’s in de andere EU-landen aan te sporen hetzelfde te doen.
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.