Vraag onze EU-leiders zich in te zetten voor een toekomst zonder extreme armoede

De EU onderhandelt op dit moment over het volgende zevenjarenbudget. Ze gaan beslissen hoeveel ze zullen investeren om extreme armoede in 2030 te beëindigen. De beslissingen die daar straks over worden gemaakt, hebben een impact op de toekomst van miljoenen mensen.

EU-ontwikkelingssamenwerking zorgt ervoor dat miljoenen kinderen naar school kunnen, toegang krijgen tot levensreddende medicijnen en het ondersteunt kansen voor vrouwen en meisjes. Helaas staat de strijd tegen extreme armoede niet op de agenda - in plaats daarvan focussen veel EU-leiders zich puur op korte termijn problematiek, waaronder het tegenhouden van migratie. Sommigen willen zelfs geld van ontwikkelingssamenwerking wegsluizen naar andere budgetten. Terwijl het investeren in ontwikkelingssamenwerking juist op meerdere vlakken een positief effect heeft.

Vraag onze EU-leiders om het budget voor levensreddende ontwikkelingssamenwerking te verhogen en te kiezen voor een toekomst waarin extreme armoede uitgebannen is.

Vraag onze EU-leiders te kiezen voor een toekomst zonder extreme armoede.

Beste EU-leiders,


De beslissingen die jullie nu nemen, bepalen de toekomst van ons allemaal. Help ons om een betere toekomst voor iedereen op te bouwen door het EU‑ontwikkelingssamenwerkingsbudget te verhogen - en focus daarbij op de mensen en landen die die hulp het hardst nodig hebben.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

See our privacy policy.

By signing, you accept Care2's terms of service and agree to receive communications about our campaigns through email and other methods. You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.