Verzoek de Nederlandse regering om het gebruik van niet-menselijke primaten in dierproeven te beëindigen

  • by: PETA
  • recipient: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in de buurt van Rijswijk – het grootste laboratorium en fokcentrum voor primaten in Europa – worden op elk willekeurig moment ongeveer 1500 apen gebruikt voor de fokkerij en velen gebruikt voor experimenten. Ze worden vaak geschoren en op grove wijze getatoeëerd, lopen verwondingen op als gevolg van drogeren, worden in kooien opgesloten waarin ze niet kunnen bewegen en besmet met slopende ziektes en kunnen worden gedood in het volle zicht van hun metgezellen. In 2017 werden bij het BPRC 315 wetenschappelijke procedures op apen uitgevoerd, een duidelijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar en het hoogste aantal dat in meer dan tien jaar tijd bij het centrum werd geregistreerd.

Maar het bewijs voor het overweldigende falen van dierproeven blijft zich opstapelen. Wetenschappers van over de hele wereld zijn het erover eens dat gegevens die zijn verzameld door opzettelijk apen te vergiftigen, hersenbeschadiging bij hen te veroorzaken of hen infectieziekten te geven, niet zomaar op mensen kunnen worden toegepast.

Het is dus geen verrassing dat de markt voor in-vitro-technologie, die voor de mens relevant is en wordt gebruikt in biomedisch onderzoek en proeven, snel groeit. Als het BPRC en de Nederlandse overheid, die het centrum geld verschaft, het voortouw willen nemen als het gaat om biomedische doorbraken, moeten ze afstand nemen van onbetrouwbare dierproeven en overstappen op superieure, dierproefvrije methoden.

PETA looft de Nederlandse regering omdat ze ernaar streeft om een wereldleider in dierproefvrije wetenschap te worden, maar zolang apen een levende nachtmerrie blijven doormaken op het BPRC, zal dit doel nooit worden bereikt.

Spreek je alsjeblieft uit voor apen door onze open brief te ondertekenen waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen het gebruik van niet-menselijke primaten in experimenten te beëindigen en de overstap naar dierproefvrije wetenschap te maken. De regering kan dit bereiken door het BPRC te ondersteunen bij het ontwikkelen van een plan om de dieren in de faciliteit zo snel mogelijk over te dragen aan gerenommeerde opvangcentra.

Hooggeachte mevrouw Schouten,


Ongeveer 1.500 niet-menselijke primaten zitten opgesloten in het Biomedical Primate Research Center (BPRC) in de buurt van Rijswijk. Vaak worden ze geïmmobiliseerd in kooien en geïnfecteerd met slopende ziekten en wordt hun opzettelijk hersenbeschadiging aangedaan. Ze kunnen zelfs worden gedood in het volle zicht van hun metgezellen. Toch stapelt het bewijs zich op dat gegevens uit studies met niet-menselijke primaten niet zomaar op mensen kunnen worden toegepast.


Terwijl de overheid werkt aan de overgang naar dierproefvrije wetenschap moet er een meer doelgerichte inspanning worden geleverd om het gebruik van primaten in zijn geheel te beëindigen. We raden u aan de volgende maatregelen te treffen:


• Help het BPRC bij het ontwikkelen van een plan om het fokken en het gebruik van niet-menselijke primaten in experimenten te beëindigen en de dieren zo snel mogelijk over te plaatsen naar gerenommeerde opvangcentra.


• Verplicht het BPRC om regelmatig en transparant verslag uit te brengen over de voortgang bij het beëindigen van dierproeven en het fokprogramma.


• Ontwikkel een plan om het gebruik van alle niet-menselijke primaten in experimenten in heel Nederland te beëindigen.


• Stel meer middelen ter beschikking voor de ontwikkeling van dierproefvrije onderzoeksmethoden.


Door snel en daadkrachtig op te treden bespaart de overheid niet alleen gevoelige, intelligente niet-menselijke primaten immens veel leed maar vergroot ze ook de kans op medische doorbraken voor mensen.


Hoogachtend,
[Naam]

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.