Nederlandse banken investeren miljarden in dierenleed

De drie grootste Nederlandse banken – Rabobank, ING en ABN AMRO – hebben in de periode 2012 tot en met 2017 voor ten minste € 8,8 miljard (!) geïnvesteerd in grootschalige, dieronvriendelijke bedrijven in de intensieve vee-industrie.

Het gaat om bedrijven met lage dierenwelzijnsnormen. Zo staan zeugen in kooien opgesloten, worden biggetjes onverdoofd gecastreerd, zitten plofkippen opeengepakt in gigantische fabrieken en worden de dieren op omstreden wijze geslacht. 

We hebben het hier over geld van Nederlandse burgers die, zonder dat ze dat weten of willen, door hun bank medeplichtig worden gemaakt aan grootschalige schendingen van het welzijn van miljarden dieren. Dat is onacceptabel!

Zeg: 'Dit PIG ik niet!' en roep Rabobank, ING en ABN AMRO op om niet meer te investeren in dierenleed!

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.
You can manage your email subscriptions at any time.

Having problems signing this? Let us know.