LET'S VOTE / BIR OY BIR OYDUR / SORUMLULUGA CAGRI

VATANDASTAN VATANDASA SORUMLULUGA CAGRI: 1 OY 1 OYDUR! OYUMUZU ULKEYI ATATURK CIZGISINDEN AYIRMAYACAK KADROLARA VERELIM...
VATANDAÞTAN VATANDAÞA
SORUMLULUÐA ÇAÐRI:
BÝR OY BÝR OYDUR, OYUMUZU KULLANALIM!

NE YAPABÝLÝRÝZ?

Ekonomi batakta,
savaþ kapýmýzda,
Avrupa’ya kabulde de zorlanan Türkiye’nin,
deneyimli, birikimli, devlet adamý nitelikli lider ve kadrolara ihtiyacý var...


OY VERÝN !
OY VERÝN KÝ !

hapse girmemek için seçilmek isteyenler...
bile bile yalan söyleyenler...
din sömürüsü yapanlar

iktidar olmasýn...

OYUMUZU ÜLKEYÝ ATATURK CIZGISINDEN AYIRMAYACAK KADROLARA VERELIM...

******
LET’S VOTE!
EVEN ONE VOTE COUNTS...
A DEMOCRATIC INVITATION FROM CITIZEN TO CITIZEN BEFORE THE ELECTIONS IN TURKEY...

WHAT CAN WE DO

Our economy is in shambles, war is at our doorstep and we are being ostracised by Europe. Turkey today more than ever needs political leadership and staff that are experienced, qualified and bear statesman-like characteristics.

Let’s vote!

Let’s vote to defeat those that are looking to get elected to avoid imprisonment, to defeat the liars and other corrupt candidates and to prevent those that exploit religion for personal gain from coming to power.

LET’S CAST OUR VOTES FOR THOSE POLITICIANS WHO WILL NOT STRAY OUR COUNTRY FROM ATATURK’S PATH.
********
(PEOPLE WHO ALREADY SIGNED)
SORUMLULUGA CAGRI GIRISIMI ADINA DILEKCEYI ONCEDEN IMZALAYANLAR:

Akkýz Özkahraman, Prof.Dr. Alpar Sevgen, , Arzu Olcar, Arzum Özkan, Aslý Þendir, Avniye Tansuð, Av. Aydeniz Tuskan, Ayfer Coþkun, Prof.Dr. Aysel Ekþi, Aysun Özkan, Ayþen Bozkýr, Ayten Karaman, Bedül Ulukan, Bekir Bozkurt, Berna Kocabaþ, Berna Özyoldaþ, Betül Sözen, Biricik Ýlgi, Burcu Ardaman, Burçin Aybay, Prof.Dr. Bülent Berkarda, Can Baytok, Celal Sertkaya, Cüneyt Eris, Prof.Dr. Çelik Kurdoðlu, Prof.Dr. Dilek Doltaþ, Dilek Mesut, Ece Yýlmaz, Emel Tucan, Eymen Sezerman, Prof.Dr. Faruk Aykan, Feryal Sevimlitürk, Güher Pekinel, Güldeniz Boz, Güler Sertkaya, Prof.Dr. Güley Can, Gülseren Kaya, Günsu Açýkgöz, Prof.Dr. Halis Dörtlemez, Handan Saner, Hülya Kaya, Prof.Dr. Kadir Erdin, Kerem Tan, Doç.Dr. Melih Bulut, Prof.Dr. Memnune Apak, Prof.Dr. Metin Sözen, Nagehan Akçay, Av. Nazan Moroðlu, Nedim Göknil, Prof.Dr. Nihat Falay, Nilgün Baturalp, Prof.Dr. Nuran Salman, Nuri Ýlhan Con, Nurver Nureþ, (e) Büyükelçi, Osman Sevimlitürk, Prof.Dr. Ovsev Dörtlemez, Prof.Dr. Oya Baþak, Ozulay Aker, Prof.Dr. Özlem Görey, Pervin Dinç, Resul Türkmen, Prof.Dr. Reþat Apak, Prof.Dr. Rukiye Eker, Prof.Dr. Rüveyde Bundak, Prof.Dr.
Sacit Yýldýz, Prof.Dr. Sadriye Kuzu, Dr. Sebla Arinc, Prof.Dr. Seçkin Dindar, Prof.Dr. Selçuk Apak, Prof.Dr. Selçuk Erez, Semra Çalýþkan, Serap Giray, Prof.Dr. Serpil Uysal, Sevtap Babayiðit, Prof.Dr. Sina Ertuðrul, Süher Pekinel, Þengün Baytok, Þeyda Özer, Þükran Eroðlu, Tamer Aydýn, Taner Baytok, (e) Büyükelçi, Türkan Coþar, Volkan Erdim, Prof.Dr. Yaman Barlas,Yelda Sertbaþ, Yýlmaz Kaya, Doç.Dr. Zehra Erkün, Zübeyde Gez
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.