OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU, U SVRHU OBRANE DR. SC. ML

Osobe, niže potpisane, kao studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, suglasne su u stavu kojim izriču zahtjev za odbacivanjem svih optužbi, koje implicitno ili eksplicitno  sadrže sugestiju o dr. sc. Mladenu Planincu, višem asistentu na katedri za Filozofsku antropologiju, kao seksualizatoru ili degradatoru studenata ili nastave, a zbog kojih je radno spriječen i kao slučaj doveden pred etičko povjerenstvo. Smatramo neopravdanim i neprimjerenim oslanjanje na anonimne izvore, prijavu iz motiva nevezanih za opis optužbe i neregularnim putem provedenu, pod evidentnošću huškanja i podmićivanja studenata. Radi li se doista o upitnoj profesionalnosti, ovime studenti odsjeka Filozofskog fakulteta u Zagrebu ističu da se razmatranje slučaja valja nastaviti i donijeti primjerene mjere, no nipošto koristeći se istim ili sličnim insinuacijama, istim ili sličnim načinom i pod istim ili sličnim uvjetima, ovdje potpisom svake osobe – odbačenima. Potpisom svake pojedine osobe, zahtijevamo da se dr. sc. Mladenu Planincu vrati pravo i dužnost održavanja predavanja, konzultacija, mentorstva i ispita, i u tom smislu, spriječi oskvrnjenje njegova rada i ličnosti.

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.

Having problems signing this? Let us know.