We have the right to privacy too!

  Students are bing forced to download a software on the personal devices if they wish to use certain websites like google. This software can track a students digital footprint and is thus in violation of our rights to privacy.
  Skriv under
  Skriv under
  JavaScript er deaktiveret på din computer. Vores websted fungerer muligvis ikke korrekt, hvis ikke JavaScript er aktiveret.

  fortrolighedspolitik

  ved at underskrive accepterer du Care2's vilkår for tjeneste
  Du kan til enhver tid administrere dine e-mailabonnementer.

  Har problemer med at underskrive dette? Giv os besked.