Uddannelse-underskriftsindsamlinger

Hvad er din holdning til nutidens uddannelsesproblemer? Lad os stå sammen.

Det er tid til at stå sammen om bekæmpelsen af de uddannelsesproblemer, som vi står over for i dag. Disse problemer er overvældende og komplicerede, men vi kan sørge for, at alle børn får den bedste uddannelse, hvis vi står sammen om vores fælles mål og fokuserer vores energi på at gøre en forskel.

Vi er alle enige om, at alle børn fortjener en god og billig uddannelse. Desuden fortjener alle lærere at få en rimelig løn. Alle lokalsamfund fortjener støtte til de programmer og ressourcer, der er nødvendige for at give vores børn den bedst mulige start i livet og alle tænkelige muligheder. Men for hver dag, der går, er de problemer, som vores uddannelsessystem står over for, en hindring for vores børn. Elever i hele verden er bagud. Individuelle elever med særlige behov, interesser eller tilbøjeligheder bliver overset i bureaukratiet. Klasserne bliver stadig større, efterhånden som der bliver færre lærere. I 2008 vurderede FN, at 69 millioner børn i hele verden ikke går i skole. Millioner af børn får ikke en uddannelse på grund af fattigdom, risici eller diskrimination. Vi bliver stadig dårligere til at give nutidens børn en god start i livet.

Disse uddannelsesproblemer virker uoverskuelige. Men vi kan ikke bare give op og blive ved med at ignorere dem. Én person kan ikke gøre en forskel alene. Men vi ved, at vores netværk er stærkt, og sammen kan vi gøre en forskel.

Lad os stå sammen i kampen for en uddannelsesreform. Lad os stå sammen i kampen mod de vigtige uddannelsesproblemer. Når vi for alvor slutter os sammen, kan vi bidrage til løsningen og sikre bedre og mere uddannelse i vores lokalsamfund og hele verden.

Følgende underskriftsindsamlinger vedrører en lang række uddannelsesproblemer og benytter flere forskellige metoder. Nogle af dem er målrettet mod politikere og har til formål at opfordre dem til at ændre politikker og standarder, så lærere får en rimelig løn. Nogle er et krav om flere midler til uddannelse tidligt i barndommen, så vores yngste elever kan få en god start på deres uddannelse. Nogle er målrettet mod universiteter og banker og opfordrer dem til at gøre videregående uddannelser mere tilgængelige, så alle kan få de samme muligheder. Nogle af dem sætter fokus på én særlig elev eller en lille gruppe lokale børn, hvis muligheder for at få en uddannelse er i fare. Uanset omfanget eller metoden har hver enkelt underskriftsindsamling til formål at skabe en mere behagelig verden, hvor alle kan være med. Når vi står sammen og begynder at tage fat på at løse nogle af disse uddannelsesproblemer, kan vi ændre uddannelsessystemets nuværende tilstand og ændre tingene til det bedre.

Hvis du starter eller skriver under på en underskriftsindsamling for de uddannelsesproblemer, der har størst betydning for dig, kan du blive en del af Care2-fællesskabet – et fællesskab, hvis indflydelse har ændret hele verden ved at starte kampagner og støtte hinandens arbejde. Når du opretter eller skriver under på en underskriftsindsamling, bliver du en del af et fællesskab, der står sammen for at skabe en bedre verden. Din underskrift kan hjælpe ét barn, men din støtte vil være med til at skabe en kultur, der promoverer uddannelse for alle og sikrer børn og unge en bedre fremtid. Ved at støtte nedenstående underskriftsindsamlinger er du med til at sikre, at vi begynder at løse uddannelsesproblemer i vores lokalsamfund og i hele verden.

Når vi står sammen, har vores handlinger indflydelse. Lad os stå sammen og gøre noget ved de uddannelsesproblemer, som vi står over for i dag.

+ flere

Uddannelse-underskriftsindsamlinger


INDLÆS MERE