Miljø og natur-underskriftsindsamlinger

Det er tid til at stå sammen om bekæmpelsen af trusler mod miljøet.

Det er tid til at stå sammen om bekæmpelsen af de trusler mod miljøet, som vi står over for i dag: klimaforandringer, udryddelsen af dyrearter, forurening og rovdrift på naturen. Disse problemer føles ofte så vage og fjerne, at vi ikke er opmærksomme på dem i dagligdagen. Men vores handlinger i dag vil også få store konsekvenser for kloden, dens bæredygtighed og vores fremtid.

Vi tager vores planet for givet. Jorden har altid været her for os, og vi forventer, at den altid vil være her, uanset hvordan vi behandler den, eller hvordan vi passer på det liv, den har givet ophav til. Men nu ved vi bedre end nogensinde, at vores handlinger har konsekvenser. De stadig mere ekstreme vejrforhold i hele verden i de seneste par år har ifølge videnskaben forbindelse til menneskeskabte klimaforandringer. De miljømæssige problemer, som vi har skabt, er for store til, at vi kan ignorere dem. Som mennesker har vi et ansvar for at behandle de dyr, planter, naturlige ressourcer og vidundere, der omgiver os, rigtigt. Det er op til os at beskytte vores planet.

Desværre kan disse problemer i bedste fald virke uoverskuelige. I værste fald er vores miljømæssige problemer så tæt knyttede, at det kan virke umuligt at løse bare ét af dem, for ikke at sige dem alle sammen. Vores miljømæssige problemer minder om en gigantisk knude, som det vil tage flere års hårdt slid at løsne.

Men vi kan ikke bare ignorere problemerne, fordi de er store og komplicerede. Vi ved, at hvis vi står sammen, så virker problemerne ikke så uoverskuelige. Ved hjælp af vores stærke fællesskab og ved at danne fælles front kan vi gøre noget ved klimaforandringerne. Og vi skal. Det er et spørgsmål om liv eller død.

Vores underskriftsindsamlinger omfatter en lang række miljøspørgsmål med alt lige fra beskyttelse af truede dyrearter til kampagner for bæredygtig energipolitik, fra anmodning om flere midler til forskning i klimaforandringer til forbud mod brugen af pesticider. Vi samarbejder med miljø- og naturfredningsgrupper, så vi i fællesskab kan gøre en forskel. Sammen kan vi protestere mod forurening af vores lokalsamfund. Vi kan opfordre politikerne til at tænke på miljøet, når de laver en ny lov. Vi kan redde de steder på kloden, som vi elsker, og sørge for, at kommende generationer også får glæde af dem. Når vi står sammen, så kan alt lade sig gøre.

Hvis du starter eller skriver under på en underskriftsindsamling for de miljøspørgsmål, der har størst betydning for dig, kan du blive en del af Care2-fællesskabet – et fællesskab hvis indflydelse har ændret hele verden ved at starte kampagner og støtte hinandens arbejde. Når du opretter eller skriver under på en underskriftsindsamling, bliver du en del af et fællesskab, der står sammen for at skabe en bedre verden. Din underskrift viser, at du bekymrer dig for de miljøforhold, der plager os i dag, og din stemme vil blive hørt. Med din støtte kan vi begynde at løse miljøproblemerne i vores egne lokalsamfund og i hele verden.

Når vi står sammen, har vores handlinger indflydelse. Når vi for alvor slutter os sammen, kan vi bidrage til løsningen. Lad os stå sammen og gøre noget ved de miljøproblemer, som vi står over for i dag.

+ flere

Miljø og natur-underskriftsindsamlinger


INDLÆS MERE