خواستار مرخصی فوری برای فعالان محیط زیستی زندانی هستیم

حضور ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

جناب حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسی

باسلام

چنانچه مستحضر هستيد بيش از دو سال است كه هشت فعال محيط‌زيست بدون حتی يك ساعت برخورداری از حق مرخصی، در بازداشت موقت و سپس با تاييد حكم از سوی دادگاه تجديدنظر در زندان به سر می‌برند.

در اين روزها كه شيوع ويروس كرونا موجب اضطراب و تشويش بسياری از مردمان شده است،‌ جنابعالی با صدور بخشنامه و دستورالعملی به هنگام،‌ از مسئولان زندان‌ها خواسته‌ايد تا با دادن مرخصی،‌ سلامت زندانيان را تامين كنند.

امضا کنندگان این نامه که هنوز مبهوت از احکام سنگین صادر شده هستند، این‌بار نگران سلامتی کارشناسان محیط‌زیست زندانی هستند.

ریاست محترم دستگاه قضا، ما دغدغه‌مندان محيط‌زيست ايران ‌خواهشمنديم در اين وضعيت اضطراب آلودی كه جامعه و به‌ويژه خانواده زندانيان دچار آن هستند،‌ با صدور فرمانی موجبات برخورداری از حق مرخصی اين عزيزان را فراهم آورديد تا آنها هم بتوانند در شرایط قرنطینه خانگی قرار گیرند.

Petition unterzeichnen
Petition unterzeichnen
Sie haben JavaScript deaktiviert. Es kann sein, dass Ihre Website ohne JavaScript nicht richtig funktioniert.

Datenschutzpolitik

Wenn Sie hier unterzeichnen, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen von Care2
Sie können Ihre E-Mail-Abonnements jederzeit verwalten.

Sie haben Probleme, dies zu unterzeichnen? Informieren Sie uns.