Help de moedervarkens

In de natuur bouwt een zwangere zeug zo'n twee dagen voordat haar biggetjes ter wereld komen een nest van gras, takken en bladeren. Als de kleintjes geboren zijn, blijven ze maandenlang bij haar. Ze zorgt goed voor ze en is van nature een heel beschermende moeder. Maar in de vee-industrie wordt haar alle moederzorg ontnomen. Het moedervarken wordt kort voor de bevalling in een kale kraamkooi vastgezet. Een kraamkooi is een soort metalen kooi, die zo klein is dat ze zich niet eens kan omdraaien. Door de stalen stangen kan ze maar amper bij haar biggen komen.

Gevangen in de krappe kooi kan een moedervarken haar biggetjes niet de moederzorg geven die zij zou willen. De kooien leiden tot stress, frustratie en de moedervarkens vertonen vaak gestoord gedrag, zoals stangbijten. Zo lijden in Nederland ruim 1 miljoen moedervarkens een treurig en ellendig leven in de vee-industrie.

Het opsluiten van moedervarkens is wreed en onnodig. In Zweden en Zwitserland zijn de kraamkooien al bij wet verboden. Compassion in World Farming wil dat er nu ook zo snel mogelijk een Nederlands verbod komt. Help mee en teken de petitie!

Aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Geachte mevrouw Schouten, 


In Nederland leven meer dan een miljoen fokzeugen. Zij worden gehouden om zoveel mogelijk biggen te krijgen. Kort voor de bevalling worden zij opgesloten in een krappe kraamkooi. Zo'n vier weken staan ze vast tussen stalen stangen, totdat de biggen worden weggehaald. Al die tijd kunnen de moedervarkens hun biggen niet de moederzorg geven die zij van nature zouden willen. De kooien leiden tot stress, frustratie en vaak vertonen de dieren gestoord gedrag, zoals stangbijten en vacuümkauwen. De huisvesting in kraamkooien wordt beschouwd als een van de grootste welzijnsproblemen in de varkenshouderij. Ik vraag u, en de regering, al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat deze wrede kraamkooien zo snel mogelijk uit Nederland verdwijnen. 

Met vriendelijke groet,
[Jouw naam]

Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

Privacy Policy

By signing, you accept Care2's Terms of Service.
You can unsub at any time here.

Having problems signing this? Let us know.