souhlas s exopolitickým setkání s dobrými mimozemci - stát se Člověkem se superschopnostmi

  Být vědomí multidimenzionální bytostí, schopnost být vědomě esencí všeho a každého. POUŽÍT NELEPŠÍ TECHNOLOGII - VĚDOMÍ - A ROZUM SRDCE. MÍT NESMRTELNÁ TĚLA, BÝT PRYČ ZE SAYSTÉMU, Z PROGRAMU, Z MATRIXU. SAMOSPRÁVU, SEBEOVLÁDÁNÍ, STEJNÝ PŘÍSTUP KE ZDROJŮM, MÍT SVÉ SLUNCE SOLAR PLEXUS. SUPERSCHOPNOSTI JSOU VŠEM ROVNY. LÁSKA KE VŠEM, JEDNOTA ENERGIE, DUŠE. KVANTOVÝ SKOK.
  signer
  signer
  Vous avez désactivé JavaScript sur votre navigateur. Sans JavaScript, il se peut que notre site Internet ne fonctionne pas correctement.

  politique de confidentialité

  En signant, vous acceptez les conditions de service de Care2
  Vous pouvez gérer vos abonnements à tout moment.

  Vous ne parvenez pas à signer cette pétition ?? Faites-le nous savoir.