Deel covid-19 vaccins om de pandemie overal te beëindigen

Een handvol landen hebben genoeg vaccins besteld en betaald om hun hele bevolking bijna drie keer te vaccineren. Zo blijft er weinig of niets over voor kwetsbare landen.

Op dit moment woont 60% van de wereldbevolking in een land waar voor 2022, of zelfs later, geen wijdverspreide vaccinatie van het covid-19-vaccin zal zijn. Zo zal het virus blijven muteren en woekeren. We willen allemaal terug naar een soort van normaal leven, maar uiteindelijk zal vaccin nationalisme de pandemie verlengen en de wereldeconomie in een sleur laten zitten. Het is een strategie die zichzelf teniet doen.

Teken onze petitie en vraag regeringen dringend om hun overtollige doses zo snel mogelijk te delen met de landen die achterblijven. Als het vaccin niet overal wordt verspreid, zal het virus een gevaar blijven voor iedereen.

Firma la petizione
Firma la petizione
JavaScript è disabilitato. Il nostro sito potrebbe non funzionare correttamente.

politiche sulla privacy

Firmando dichiari di accettare i termini del servizio di Care2
Puoi gestire le tue iscrizioni e-mail in qualsiasi momento.

Problemi nel firmare? Contatta il nostro staff.