STOP KILLING DOGS! THEY’RE OUR FRIENDS, NOT PEOPLE’S FOOD

  In Vietnamese, there was a news that made everyone concerned about it. 15 dogs and 1 cat were kill by a group of people came from government. They told the reason is those animals had covid, but actually they just wanna eat them!
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..