Government should not force businesses to supply gay marriages.

  People are being fined for not supporting a gay wedding and now laws are forcing bakers to make wedding cakes for gay weddings and churches to let gay weddings take place in their church. Government sucks at this and should let the people decide what happends. Easy solution. If a gay couple cant get a cake because i wont supply them, they can go to one across the town.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..