Help Greenwood Lake

The neglect of maintenance at Greenwood Lake resulted with hazardous and disconcerting conditions. Greenwood Lake is compiled of nothing but massive, DEADLY Blue-Green Algae along mass quantities of DANGEROUS stumps and HAZARDOUS rocks causing diseases endangering wildlife and resulting in many boating accidents!! Let's urge the District 26 Assembly to fund West Milford for the care it deserves.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..