We need to Abolish the Electoral College

  The Electoral College is a an unfair and out of date system that makes voters votes count less depending on where they live. What we hope to be accomplished is the abloishment of the Electoral College through the passing of an amendment.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..