Demand an end to police officers killing Black men!

  Far too many Black men have been killed by White police officers and taxpayers pay for their mini vacation. During investigation take away all benefits,income and privileges as an officer.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..