Do NOT Pardon Donald Trump!

  • van: Left Action
  • ontvanger: President Biden and relevant state-level officials

Senator Mitt Romney just ignited a firestorm by saying that President Biden should have pardoned Donald Trump.

We'll give credit where credit is due. Mitt Romney has been one of the few Republicans to criticize Donald Trump, and to support impeachment.

But he's 100% wrong on this. Trump must pay for his crimes, and cannot be allowed to escape justice. And there is no evidence whatsoever that his lunatic followers would come to their senses if offered an oilive branch in the form of a pardon.

Try him, convict him, and punish him -- but do NOT pardon him.

Add your name: Do NOT give Donald Trump a pardon!

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..