Outlaw Gestation Crates

  Pigs are kept in narrow gestation crates where they can not even turn around themselves. Many suffer and many die because of pain and infection. The heavy weight of the mother pig on her own ribs is too much for her system to handle. This is extreme cruelty and must be outlawed. Please sign this important petition and sign all other petitions from other people on this subject as well. Together we can bring the suffering to an end.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..