Defend the Polar Bears

  Polar Bears numbers are declining at extreme rates. Polar bears are born on land but spent most of their lives in the water or on ice, but due to climate change many of these animals are starving due to their food source being scarce, which happens to be (seals). Also oil drilling, human encroachment, and other threats play a major role on the decline of polar bears.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..