Provide individuals information about the UV exposure harm and use sunscreen

  UV light is very harmful to our skin, it could cause our skin to age, wrinkle and might lead to skin cancer. Using sunscreen everyday is a great way to prevent and diminish those skin problems.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..