Special Needs Sports for Handicap or Disabled Child

Every County should offer sports for special needs children, with specialized therapist to help kids feel they are apart of the community. My son loves baseball the only place that will offer it cost $2500 and not guarantee to even play not to mention 2.5 hours away.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..