YouTube Farmers and Small-Holders: Please Stop Slaughtering Animals!

Hello,
There are some YouTubers whose channels centre around farming and small-holding. Despite the facts that animals are sentient beings and that the slaughter of animals is out of favour with other YouTubers and viewers, most of these farmers and small-holders slaughter their animals for their meat. This is unacceptable! These animals have rights! We will not support any YouTube farmers or small-holders who slaughter or abuse animals!

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..