Demand the End of Black Lives Matter, NOW!!!

  BLM is a radical unjust movement against ALL races and is promulgating segregation instead of standing together against injustice. BLM is guised Marxists movement bent on destroying our nation and its laws.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..