End World Poverty.

Enforcement of The U.N,Charter to remove the monetary system as is source bif genocide. Communists can provide the production and direct supply of U.N. peace keeping equipment also the food programs and production in hands of the people to end world poverty.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..