My attempt to keep my rooster and my best friends

Recently animal services came to my house and told me I had to get rid of some of my chickens , I'm in the process of getting a permit for my hens and building a better coop for them but so far there's is no way to keep my rooster . I love my hens but my rooster has always been my baby . Im trying so hard to keep my boy . So I'm starting this petition and in the process of trying anything to keep him. Just looking for a little hope 

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..