Tell USFWS To Immediately List Manatees as Endangered

Florida manatees are dying by the thousands because cruise ship water pollution is killing all their food supply. Manatees are suffering & dying. It's time USFWS and Florida listed the manatee as an endangered species and gave them special protections & consideration

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..