Outrageous Eye Glass prices

  I just ordered a new prescription filled and was shocked to find out that the total cost including the exam was $844.00!!! There is no excuse for these costs unless there is a monopoly or price-fixing is occurring.An investigation into this apparently unregulated industry should happen immediately.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..