End the Online Cruelty to Macaques

For the protection of the macaques residing abroad , this petition requests activities of the videographers posting online for personal gain be banned or regulated.

The copy is removed and photos changed to prevent plagarism and for the privacy of the recipients, who have received this plea.

 

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..