Stop the Sand project

We need to stop the sand re nourishment project . We the voters of Oak Island NC are not comfortable with spending 40 million dollars on sand without a vote from the taxpayers . It seems the sand is only to help certain investors that invest in Tourism . By signing this petition you are saying you want the right to vote on where your tax dollars are being spent without a few saying it's for our best interest with the sand re Nourishment project .

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..