Freedom and equality at the voting poles for the poor and wealthy

  That every American can vote easily by the government placing voting booths in their neighborhoods . Giving all voters the day off as a free government Holiday so everyone gets a chance to vote providing rides for those who need them. Provide water.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..