Make Period Products free Today

  Healthcare is free here in the uk, pads and tampons are healthcare. These products cause people a financial burden which people have to pay for, they don’t have a choice. It also creates a more hygienic and clean environment for everyone with access to these being easily accessible.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..