Demand Doctors be able to help people be out of

Please allow the Doctors in Arkansas, to be able to give patients the pain medication they need and to stop having to take patients, pain medication away from them.
It is hard on the Doctors and awful for the Patients them selves.
Patients that can not hardly walk ,due to pain, are having their medication taken away after being on it for five or six years.
Even Cancer patients are suffering due to being unable to even get pain medication in the state of Arkansas. Pain medication is there to help people..
And people are not getting help. People, that have jobs, cannot

work with out pain medication. And now the DEA, is telling Doctors, how much pain meication a patient can have. Even the drug stores can do what they want.

Please help put a stop to this treament, a human pain and suffering.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..