Stop Canada goose killing innocent animals for their fur and feathers when there are alternatives

  I want to stop Canada goose killing innocent animals and treating them horribly. They trap them and can leave them there for days whilst they try to bite through there own limbs trying to get back to their young. They also slit geese’s throats whilst they are still conscious and can feel pain.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..