Indict Donald Trump if he moves back to White House

  We must indict President Donald Trump, if he wins reelection and moves back to White House. He is a twice-impeached President, who has done a lot of damage. He banned Muslims from the United States, built a racist bigoted ruthless southern border wall, and has said vulgar comments about women.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..