Save Hicks Lake

  Hicks Lake is a place that many animals and people call home. This home is being threatened by a development on a 5 acre lot. This development will tear down hundreds of tree and put two apartment buildings in their place. Just between these two buildings, over 300 apartments will greatly impact Hicks Lake and it’s wildlife by destroying the ecosystem. Please sign this petition for the City of Lacey to buy the 5 acre lot and save this beautiful lake!
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..