We need to save Black Lives!!!

Everyday black people die by white cops WHAT HAS HAPPEND TO INNOCENT TILL PROVEN GULTY WE NEEP HELP. Its everyday inoccent black people are beat and shot dead we deserve JUSTICE

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..