Demand the Indiana Attorney General to Investigate the Whitley County Sheriff's Department

Discrimination has been prevalent and a common practice at the Whitley County Sheriff's Department of Indiana. This departments racial bias has gone past unjustly terminating a Black Officer, but now needs to be held accountable for the death of Tia Meyers. Tia was a 32 and a mother of 4 young children. Racism has no place in America, but more importantly, should never have a place in our legal system.

https://www.wndu.com/2020/09/03/indiana-state-police-investigating-inmate-death-in-whitley-county/

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..