"Demand for Elevators to Stay for the Elderly & Disabled"

  We, the residents of Amelia Parc II are demanding the elevators to stay for the welfare of the tenants, there are some elderly tenants that find it difficult to walk let alone walk up and down the stairs. Then there are the tenants that moved in here wanting downstairs but were coerced into moving upstairs because of the elevators being there that would transport them. Some cannot walk. It is not fair or is it right when you are not taking the property across the street elevators away from them.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..