Demand government to give national guard, US military, Illinois police to raid using heaviest armor to protect our heroes in door to door no search warrant.

Give Illinois police permission to raid all homes and houses including section 8 for illlegal weapons and drugs, and end music that is violent and does not represent America. With this act we can have better control of Illinois of missing children, gang activity. Blue lives matter

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..